ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021


Důležité informace.

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

těšíme se na Vás.

Seznamy dětí s rozdělením do tříd od 1. září  naleznete na hlavní nástěnce po vstupu do budovy.

Žádáme Vás o používání roušek ve vnitřních prostorách školky a dodržování hygienického odstupu od ostatních rodičů i zaměstnanců školy. Před vstupem do budovy je pro rodiče připravena dezinfekce na ruce.

V prvním pololetí nového školního se budeme soustředit na akce ve školce a na zahradě, nebudou se konat třídní schůzky, paní učitelky vás budou informovat na webových stránkách jednotlivých tříd nebo při předávání dětí.

Adaptace nových dětí bude probíhat bez přítomnosti rodičů ve třídě. Děti si předáme ve dveřích. Paní učitelky Vás vždy budou informovat o dalším postupu. Prosíme, abyste nečekali v šatnách, ale opustili areál MŠ až do nového příchodu pro vaše dítě.

Čipy pro nově přijaté děti, se budou vydávat 1. a 2. Září v ředitelně školy. Je potřeba si je zakoupit ještě před vstupem do MŠ.

Při nástupu nebude vyžadováno čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Věnujte prosím náležitou pozornost Bezpečnostním pokynům platným od 1.9.2020