STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ V MĚSÍCI ŘÍJNU


Vzhledem k rozhodnutí HSHMP o uzavření MŠ v době 12.10.2020 až 20.10.2020 byla snížena úplata za předškolní vzdělávání dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. na 691,-Kč. Rozdíl Vám bude poukázán během měsíce listopadu na bankovní účet.