STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ V MĚSÍCI ŘÍJNU


Vzhledem k rk havárii vodovodního řádu  a s ním spojené uzavření MŠ v době 18.11.20 až 27.17.2020 byla snížena úplata za předškolní vzdělávání dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. na 484,-Kč. Rozdíl Vám byl poukázán na bankovní účet.