ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ UZAVŘENÍ MŠ


Výše úplaty za předškolní vzdělávání bude vyúčtována po ukončení krizového opatření.

Děkujeme za pochopení