Mateřská škola Lešenská se představuje

 

Naše mateřská škola zajišťuje vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, podle něhož máme zpracován školní vzdělávací program s názvem "Vše co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole" Robert Fulghum.


Vzdělávání zajišťuje plně kvalifikovaný pedagogický sbor, jehož cílem jsou šťastné a spokojené děti, které získají vědomosti a dovednosti ve všech oblastech osobnosti, s ohledem na individualitu dítěte.  Osvojí si kulturní a sociální návyky.  Naší snahou je aby získaly citlivý vztah ke svému okolí a přírodě a v neposlední řadě vést děti k pozitivnímu vztahu k učení a touze po získávání nových zkušeností a vědomostí, s čímž souvisí i příprava na bezproblémový vstup do základní školy a dalšího života.


Budova mateřské školy je dvoupodlažní se 4 třídami. Děti jsou do těchto tříd rozděleny zpravidla podle věku. Školní zahrada mateřské školy je vybavena víceúčelovými herními prvky, které jsou využívány nejen k pohybovým aktivitám, ale i ke vzdělávání. Mateřská škola zahájila svoji činnost v roce 1977. 


Mateřská škola poskytuje na nástěnkách a internetových stránkách informační servis o realizovaném předškolním vzdělávání.


Pořádá akce se spoluúčastí rodičů: besídky, zahradní slavnosti, tvořivé dílny, pasování na školáky. Dále spolupracuje se zřizovatelem a to zejména účasti v kulturních a ekologických akcích, soutěžích a návštěvami dopravního hřiště.


Spolupracuje s okolními základními školami, což přispívá k přirozenému přestupu dětí do 1. třídy.


Partneři, se kterými dlouhodobě spolupracuje, jsou: KD Krakov (divadelní představení), Divadlo Karla Hackera (divadelní představení), DDM Spirála (program environmentální výchovy), Zoologická zahrada Troja (prohlídky s průvodcem), Botanická zahrada Troja (tematický volené přednášky ve venkovní expozici s průvodcem, výstava motýlů), Hvězdárna Ďáblice (prohlídky, přednášky), pobočka Městské knihovny Bohnice (čtenářské besedy, Dobrovolní hasiči Bohnice (preventivní akce, ukázky hasičské techniky), Zdravá pětka Albert (zdravý životní styl), Vanda a Standa (bezpečnost a hospodárné využívání elektřiny), Bezpečný pes (naučný program).


V návaznosti na výchovně vzdělávací program naše mateřská škola nabízí kroužky hrazené rodiči: flétnička, plavecký výcvik aquacentrum Šutka, angličtina. 


Výchovně vzdělávací program je rozdělen do 6 integrovaných bloků. Program se zaměřuje na rozvoj osobnosti s  důrazem na přiměřenou přípravu na vstup do základní školy, individuální přístup ke každému dítěti a vytváření podmínek pro přirozený rozvoj osobnosti.