Platba stravného

Informace pro rodiče:

Stravování v MŠ se řídí Vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování.

Vaří se podle receptur pro děti předškolního věku a receptur pro školní stravování.

Sleduje se spotřební koš. Spotřební koš zahrnuje průměrnou spotřebu vybraných druhů potravin za měsíc na strávníka v gramech/den – maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky, cukry, ovoce, zelenina, brambory, luštěniny.

 

V MŠ je stravné celodenní, skládá se z přesnídávky, oběda, svačiny.
Stravné se platí na účet ŠJ – 171104031/0300.
Strávník má přidělený VS, který je nutné vždy uvádět.
Stravné se hradí nejpozději k 25. na měsíc následující.

 

Výše stravného:

Děti 3–6 let včetně stravné 58 Kč/den, hradí se paušál 1160 Kč/měsíc (tj. 20 dnů v měsíci)
Děti 7 let stravné 62 Kč/den, hradí se paušál 1240 Kč/měsíc (tj. 20 dnů v měsíci)

Vrácení přeplatku stravného – v únoru a červnu dětem, které zde nekončí. 
U dětí, které končí  docházku, během července a srpna na účet, ze kterého platba přichází.

 

Kontakty:

e-mail jidelna@mslesenska.cz
Hospodářka školní jídelny Kateřina Popova, tel: 607 161 841
Úřední hodiny: Po telefonické dohodě