Klub Mraveneček

 • je určen pro rodiče s dětmi, co se chystají k zápisu do MŠ
 • probíhá 1x měsíčně od října do května
 • v čase od 16:00 do 17:00 hod. ve třídě LVÍČÁTEK v patře
   

Záměr: seznámení se s prostředím a provozem školy

  usnadnění adaptace dětí na MŠ

 

Škola nabízí: využití hraček ve třídě

možnost setkání s vrstevníky

seznámení se zaměřením školy

odpovědi na otázky týkající se provozu a režimu MŠ, vzdělávacího procesu

 

Pravidla pro rodiče:

 • každý zodpovídá za své dítě
 • děti přivedete pouze zdravé
 • věnuje se dítěti po celou dobu pobytu
 • každý zodpovídá za úklid hraček a šetrné zacházení s vybavením
 • u vchodu se děti i rodiče přezouvají
 • účast je bezúplatná
 • je VÝHRADNĚ určen pro rodiče s dětmi, co se chystají k zápisu do MŠ, NIKOLI PRO JEJICH SOUROZENCE.
 • za dodržení aktuálně platných ochranných opatření covid - 19

Organizace: při příchodu si zazvoníte na zvonek třídy lvíčátek a budete vpuštěni do budovy, v šatně se přezujete a zapíšete se do presenční listiny.

 

Termíny: Termíny letošního školního roku, budou průběžně zveřejňovány.

Email: klubmravenecek@mslesenska.cz  dopředu se můžete přihlásit Vždy vyčkejte na potvrzení termínu účasti.

 

Z provozních či organizačních důvodů ve škole může být akce pro daný den zrušena