AKTUALITY
21.6.2018

ŠKOLNÉ 2019/2020

Vážení rodiče, od září 2019 se upravuje úplata za předškolní vzdělávání na 860 Kč. Za dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, včetně dětí s OŠD se školné nehradí.


Klub Mraveneček - kontakt a termín

 

klubmravenecek@mslesenska.cz

 

Poslední termín školního roku 2018/2019 je  20.5.2019