AKTUALITY
21.6.2018

ŠKOLNÉ 2019/2020

Vážení rodiče, od září 2019 se upravuje úplata za předškolní vzdělávání na 860 Kč. Za dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, včetně dětí s OŠD se školné nehradí.


GDPR

 

Informace pro zákonné zástupce

 

Informace pro uchazeče o zaměstnání

 

Informace pro obchodní partnery, kontaktní osoby a návštěvy

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je Městská část Praha 8

Kontaktní osobou JUDr. Eva Janečková

pracoviště U Meteoru 6, Praha 8

E:mail eva.janeckova@praha8.cz

tel.: 222 805 653