AKTUALITY
2.9.2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 10.9.2019


28.8.2019

POZOR ZMĚNA !!!

Vážení rodiče,

Od 6:30 do 7:00

se všechny děti scházejí ve třídě SLUNÍČEK.

Od 16:30 do 17:00

se všechny děti rozcházejí ve třídě SLUNÍČEK.

 


21.6.2018

ŠKOLNÉ 2019/2020


Platba úplaty za předškolní vzdělávání (školné)

Školné se platí na účet MŠ – 171103944/0300.

Hradí se nejpozději k 15. dni daného měsíce (září – červen).

Dítě má přidělený VS, který je nutné uvádět ke všem platbám.

 

ŠKOLNÉ 2019/2020 

Vážení rodiče, od září 2019 se upravuje úplata za předškolní vzdělávání na 860,- Kč.

Za dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, včetně dětí s OŠD se školné nehradí.