AKTUALITY
21.6.2018

ŠKOLNÉ 2019/2020

Vážení rodiče, od září 2019 se upravuje úplata za předškolní vzdělávání na 860 Kč. Za dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, včetně dětí s OŠD se školné nehradí.


Platba úplaty za předškolní vzdělávání (školné)

Školné se platí na účet MŠ – 171103944/0300.

Hradí se nejpozději k 15. dni daného měsíce (září – červen).

Dítě má přidělený VS, který je nutné uvádět ke všem platbám.

 

ŠKOLNÉ 2018/2019 

Vážení rodiče, od září 2019 se upravuje úplata za předškolní vzdělávání na 860,- Kč.

Za dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, včetně dětí s OŠD se školné nehradí.