Platba úplaty za předškolní vzdělávání (školné)

Školné se platí na účet MŠ – 171103944/0300.

Hradí se nejpozději k 15. dni daného měsíce (září – červen).

Dítě má přidělený VS, který je nutné uvádět ke všem platbám.

 

ŠKOLNÉ 2021/2022 

Vážení rodiče, od září 2021 se upravuje úplata za předškolní vzdělávání na 972,- Kč.

Za dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, včetně dětí s OŠD se školné nehradí.