Platba úplaty za předškolní vzdělávání (školné)

Školné se platí na účet MŠ – 171103944/0300.

Hradí se nejpozději k 15. dni daného měsíce (září – červen).

Dítě má přidělený VS, který je nutné uvádět ke všem platbám.

 

ŠKOLNÉ 2023/2024 

Vážení rodiče, od září 2023 se upravuje úplata za předškolní vzdělávání na 1018,- Kč.

Děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka

(tzn.děti, které do 31.8.2023 dosáhnou věku 5 let) a děti s OŠD, školné NEHRADÍ!!!