ÚPLATA ZA MĚSÍC KVĚTEN


Prosíme o zrušení plateb školného a stravného na měsíc květen. Vyúčtování poměrné částky úplaty za předškolní vzdělávání bude provedeno po otevření mateřské školy. Stravné bude vyúčtováno jako vždy po ukončení školního roku.