PLATBY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


Věnujte prosím zvýšenou pozornost aktualizici plateb za stravné a školné pro školní rok 2020/2021

Dbejte na změnu trvalých příkazů - za stravné již 08/20 a školné 09/20

Uvádějte vždy variabilní symbol.

Děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka (tzn.děti, které do 31.8.2020 dosáhnou věku 5 let) a děti s OŠD, školné nehradí.